District matchup between the Pasadena Memorial Mavericks and the Sam Rayburn Texans. The Texans won with a 61-58 victory over the Mavs at Sam Rayburn High School.
Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020Pasadena Memorial vs. Sam Rayburn, 12/29/2020